top of page

Endoskopi

iStock-538338076.jpg

Diagnostik och terapi

Vid en endoskopisk undersökning använder man avancerad teknisk utrustning för att titta och undersöka i magsäcken, tunntarmen eller tjocktarmen. Man kan fotografera och filma samt ta små vävnadsprover för att på ett säkert sätt ställa rätt diagnos. Man använder en kontrollerbar och böjlig slang försedd med en liten specialiserad kamera för att utföra undersökningen. 

Gastroskopi
Sigmoidoskopi
Kapselendoskopi
Rektoskopi
bottom of page