top of page

Utbildning

iStock-475709317.jpg

Diagnostik och terapi

På Nordiskt Endoskopicentrum har vi stor erfarenhet av både terapeutiska- och diagnostiskaskopier. Vi kan erbjuda träning och utbildning för både skopister och assistenter. Vi erbjuder träning för att utveckla intuberingsteknik för enklare och minder smärtsamma undersökningar men vi har också träning kring polypektomi såsom EMR och ESD. Vi kan utbilda på kliniken där du är verksam men har också möjlighet att ta emot personal för träning i våra lokaler i Göteborg. Vi håller regelbundet kurser för assistenter kring skopering, bedömning av polyper enligt NICE-klassificering samt hantering av tillbehör och hygien. 

bottom of page