top of page

Om oss

På Nordiskt Endoskopicentrum arbetar ett team som är väl sammansvetsat. Vi har ett mycket stort intresse och kunskap för sjukdomar i mag-tarmkanalen och behandlingen av dessa. Läkarna har stor erfarenhet av diagnosticering och behandling av olika typer av besvär och har dessutom ett mycket stort intresse för att utbilda andra skopister inom avancerad endoskopi. Vi har gedigna kunskaper kring utrustning som används vid endoskopi och kan därför erbjuda vård som är tekniskt avancerad och väldokumenterad. Den utrustning som används, i kombination med läkarnas kompetens, medför att vi kan erbjuda endoskopiska undersökningar på ett så smärtfritt sätt som är möjligt. Vi har även den utrustning och kunskap som krävs för att kunna ta bort polyper och förändringar och på sätt ge bästa tänkbara vård och behandling. Vi har flexibla öppettider och möjlighet att hjälpa dig direkt. Hos oss kan du vara säker på att du får högkvalitativ vård som går i led med nationell och internationell evidensbaserad praxis.    

Ledningen

DSC_0571.jpeg
Anna Eurenius

Verksamhetschef.

Sjuksköterska och endoskopiassistent.

Stor erfarenhet kring endoskopisk utrustning och behandling.

DSC_0626 2.jpeg
Morteza Shafazand

Specialist läkare i invärtesmedicin och gastroenterologi. Ledande inom diagnostisk- och terapeutisk endoskopi.

DSC_0595.jpeg
Tomasz Radomski

Specialist läkare i invärtesmedicin och gastroenterologi. Ledande inom diagnostisk- och terapeutisk endoskopi

bottom of page