top of page

Endoskopi i världsklass

Om oss

"Varje patient ska få tillräckligt med tid med sin doktor"

Var affärsidé

Kompetenta sjuksköterskor och doktorer som inte behöver stressa igenom din undersökning

På grund av högt inflöde av remisser från regionerna har kliniken för närvarande inte möjlighet att ta emot privata patienter. Vi tar emot remisser från Region Halland, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen för att göra koloskopier. Har du en privat sjukvårdsförsäkring har du också möjlighet att söka via den till oss. Vänligen kontakta ditt försäkringsbolag för detta.

Hur blir man patient?

Kliniken har nyligen köpt AI (Artificiell intelligens) för att använda i samband med koloskopi. ENDO-AID CADe (computer aided detection) kommer från Olympus och används som ett hjälpmedel för att detektera polyper i tjocktarmen. Kliniken har redan innan AI en ”polyp detection rate” (hur många patienter man finner polyper hos) på 74% (rikssnittet ligger på 55-60%). För att behålla den fina statistiken samt för fortsatt utveckling på kliniken beslutade sig Nordiskt Endoskopicentrum för att köpa systemet ENDO-AID som installerades i augusti 2023

Nyheter

Hösten 2022 tilldelades Nordiskt Endoskopicentrum och verksamhetschefen Anna Eurenius ett stipendie från Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen delar ut entreprenörs- och forskningsstipendier. Dessa personliga stipendier är tilltänkta för utbildning till entreprenörer och bidrar till forskningsmedel och utvalda projekt. Anna har använts stipendiet till att studera en Executive MBA vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon kommer att slutföra den tvååriga utbildningen i juni 2024. Syftet är att bli en bättre företagare med ökade kunskaper om strategier, ekonomistyrning samt personalfrågor.

Stipendium för studier

Om oss

Nordiskt Endoskopicentrum startade sin verksamhet i mars 2019. Kliniken var då situerad vid Annedalskliniker mellan Sahlgrenska och Linnéplatsen. Sedan dess har kliniken utökat sin verksamhet och befinner sig nu i större lokaler i Mölndals centrum. I dagsläget har kliniken nio anställda inom olika yrkeskategorier såsom läkare, skoperande sjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer.

 

I lokalerna på Bergmansgatan 5 i Mölndal har kliniken tre undersökningsrum och två mottagningsrum. Nordiskt Endoskopicentrum har den mest moderna och teknisk avancerade utrustningen som finns att tillgå på marknaden. Kvalitet är ledordet och kännetecknar både personal samt utrustning. 

Kliniken har avtal med Region Halland, Region Skåne samt Västra Götalandsregionen för vilka vi utför koloskopier enligt avtal. Kliniken har också avtal med olika försäkringsbolag och då samarbete kring patienter med privat sjukvårdsförsäkring. De försäkringsbolag som kliniken samarbetar med är Bliwa, EuroAccident, Folksam, SEB och TryggHansa.

bottom of page