top of page

Imprint, copyright och villkor för www.nordiskt-endoskopicentrum. se

 

Nordiskt Endoskopicentrum AB

Bergmansgatan 5, 431 30 Mölndal

Telefon: 0725883030

E-Mail: info@nordiskt-endoskopicentrum.se

 

Ansvarig utgivare:

Anna Eurenius

 

Innehåll

www.nordisktendoskpooicentrum.se innehåller information om sjukdomar och behandlingar i allmänhet, samt verksamhet, råd och behandlingar från nordiskt endoskpooicentrum (fortsättningsvis benämnt NEAB). De behandlingar som beskrivs på denna sajt, utförs i NEABs lokaler och av högkompetent och behörig personal, i ändamålsenliga lokaler. Informationen på vår webbsida skall ses som just allmänn information och NEAB rekommenderar att alltid ta en läkarkontakt vid misstanke om egen sjukdom. NEAB tar ej ansvar för behandlingar eller diagnoser som inte utförts eller ställts av vår personal.

Användning av cookies

NEAB använder cookie-teknik för att kartlägga dina rörelser på NEABs webbsida och på så sätt kan företaget registrera användarnas aktiviteter därigenom utvärdera och förbättra NEABs Webbsida, så att den uppfyller dina önskemål i större utsträckning. NEAB använder inte denna teknik för att skapa register över enskilda användare och ingen specifik information om dig sparas eller används. Du kan ställa in din webbläsare på att inte spara cookies eller på att du ska meddelas om när cookies skickas.

Personuppgifter/användaruppgifter

Alla uppgifter kring dig, ditt besök, din hälsa samt behandlingar och konsultationer omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Alla personuppgifter som du skickar till NEAB i samband med besök på vår webbplats, kommer enbart att användas av företaget för att optimera dess tjänster. NEAB gör allt för att insamling, sändning och lagring av personuppgifter ska ske på ett säkert sätt och i enlighet med svensk lagstiftning. NEAB kommer inte att använda dina personuppgifter för att skicka uppgifter eller information som du inte bett om och NEAB kommer inte heller att sälja uppgifterna till tredje part utan ditt medgivande.

Copyright

 

All information på www.nordiskt-endoskopicentrum.se är skyddad av upphovsrättslagen. Du har enbart rätt att använda information, text, foton och bilder på denna sajt för personligt, icke-kommersiellt, bruk och du har inte rätt att reproducera, anpassa eller skicka hela eller delar av dem, ej heller ge tillstånd till publicering, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från NEAB.

Varumärken

Samtliga varumärken, logotyper och serviceuppgifter på denna sajt tillhör NEAB eller tredje part. De får ej användas, laddas ned, kopieras eller spridas utan att skriftligt tillstånd först erhållits från NEAB.

Länkar

NEAB-sajten kan innehålla länkar till andra, helt oberoende webbsajter. NEAB lämnar ingen som helst garanti för noggrannheten, fullständigheten eller äktheten hos den information som återges på en annan webbplats som du kommit till via dessa länkar. Riskerna som är förknippade med ett besök på en sådan kopplad webbsajt bärs helt och fullt av besökaren.

Ansvarsfriskrivning

NEAB reserverar sig för eventuella fel i informationen på denna sida och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera sådan information.

NEAB avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador som är följden av att sajten använts på något sätt, detta omfattar även ansvar för skador som orsakats på grund av datorvirus eller genom felaktig användning av innehållet på sajten.

Anpassning av policyn

NEAB förbehåller sig rätten att när som helst anpassa denna friskrivningsregel med avseende på aktuella affärsmässiga aktiviteter och uppmanar därför besökarna på denna sida att regelbundet kontrollera om reglerna förändrats.

Legal Information / Ansvarsfriskrivning

Uppdaterad 2019-01-12

bottom of page