top of page

Personal

Om oss

Add a Title

Nordiskt Endoskopicentrum vore ingenting utan sin fantastiska personal! Man kan ha fin och dyr utrustning men utan kompetent, ambitiös och trevlig personal blir kliniken aldrig framgångsrik. 

Vi har som ambition att ha nöjda och glada medarbetare och vi är så tacksamma för alla som arbetar hos oss och nedan följer en presentation!

Vår vision:

"Nordiskt Endoskopicentrum skall erbjuda vård inom gastroenterologi av högsta kvalitet. Vården skall vara väl beprövad avseende vetenskapliga evidens och väl beprövade metoder. Genom att använda de mest avancerade teknologierna tillgängliga på marknaden samt bara anställa och kontraktera de mest erfarna och välutbildade endoskopisterna och den bästa vårdpersonalen samt admininstratörerna skall varje patientmöte genomföras med högsta kvalititet. Detta gäller genomförande av undersökningar samt resultat i register såsom ADR (adenoma detection rate, dvs hur många polyper man finner vid undersökningar).
De anställda vid kliniken är företagets mest värdefulla tillgång.
NEAB måste säkerställa att all personal känner gott kamratskap och att de uppskattar både kollegor och företagsledning och att de känner stolthet över att arbeta på företaget. NEAB skall ha låg personalomsättning och vara en attraktiv arbetsgivare."

Vilka är vi?

Personal

Anna är utbildad sjuksköterska och har varit med och startat verksamheten och är även delägare. Hon arbetar som verksamhetschef men kan ibland även hjälpa till som assistent vid undersökningar eller svara i telefon. Anna läser just nu en masterutbildning inom ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Syftet med detta är att utveckla kompetensen som företagare. 

Anna Eurenius
Verksamhetschef / Sjuksköterska

Dr Morteza Shafazand är delägare av kliniken och har även varit med och startat upp verksamheten. Han har mångårig erfarenhet som läkare inom gastroenterologi och endoskopi i synnerhet. Han har dubbel specialistexamen; internmedicin och medicinsk gastroenterolgi och hepatologi. Han medverkar som endoskopilärare vid Svensk Endoskopiskola  som föreläsare och instruktör (up-skill kurser). Han är även en uppskattad läromästare för avancerade terapier inom endoskopi och hjälper andra regioner med dessa ingrepp. 

Morteza Shafazand
Specialistläkare i invärtesmedicin och gastroenterologi

Tania har arbetat som sjuksköterska sedan 1993. Hon har erfarenhet från kirurgisk akutvårdsjukvård och hon har gedigen och unik kunskap inom endoskopi. Hon har bland annat arbetat på landstingssjukhus med avancerade terapier såsom ERCP, ESD och endoskopiskt ultraljud. Med Tania vid din sida kommer du att känna dig trygg!

Tania Balatresi
Sjuksköterska

Frida har bakgrund inom hotell- och restaurangbranschen och därmed många års erfarenhet av kundservice. Hon har goda kunskaper om hur man effektivt arbetar med administration och hon höjer alltid stämningen med sin glada personlighet. På kliniken arbetar Frida med administrativa uppgifter och patientmottagande – alltid med samma positiva attityd.

Frida Nordefjäll
Administratör
Helena G.Johansson
Undersköterska/administratör

Helena har många års erfarenhet av endoskopi från landstingssjukvården. Hon har bland annat assisterat på avancerade ingrepp såsom ERCP, ESD och endoskopiskt ultraljud. Hon har dessutom arbetat administrativt inom många olika branscher och områden vilket kliniken värdesätter. Helena är alltså en klippa både för dig som patient och för klinikens administration.

Jenny var färdig med sin utbildning till skoperande sjuksköterska 2021. Hon har redan utfört ca 2100 koloskopier och hon är mycket uppskattad av våra patienter. Jenny har många års erfarenhet dessförinnan av mag-tarmsjukvård då hon bland annat arbetat med medicinsk akutsjukvård samt assisterat vid avancerade terapier såsom ERCP, ESD och endoskopiskt ultraljud. Vi är glada att ha Jenny i vårt team! 

Jenny Granath
Skoperande sjuksköterska
Monica Örtendal
Sjuksköterska

Monica har arbetat som sjuksköterska sedan 1989. Hon har 11 års erfarenhet från akutvårdsjukvård. Hon har arbetat administrativt på andra privata enheter och har därmed många olika kunskaper som vi värdesätter högt. På kliniken arbetar Monica som endoskopiassistent men hon deltar även i arbetet med ISO-certifiering som skall påbörjas på kliniken under hösten – ett viktigt arbete där vi är glada att Monika deltar.

Dr Tomasz Radomski är en av delägarna och tillika grundarna av kliniken. Han har dubbel specialistexamen inom både internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Han är aktiv deltagare inom utbildning som rör kvalitetssäkring inom endoskopi och föreläser bland annat på kursen Optimerad Screening. Han är en av delförfattarna till det nationella vårdprogrammet som handlar om bilddiagnostik av tjocktarmspolyper.  

Dr Tomasz Radomski
Specialistläkare i invärtesmedicin och gastroenterologi 
bottom of page