Till Nordiskt Endoskopicentrum välkomnar vi patienter med olika besvär från mag-tarmkanalen.

Vi är lokaliserade i GHP Orthocenters lokaler vid Annedalskyrkan i Göteborg. Våra gastroenterologer har gedigen magtarm samt endoskopisk kunskap och kan erbjuda diagnostiska- och terapeutiska undersökningar. Vi har den mest moderna och tekniskt avancerade utrustningen och dokumentationssystem som säkerställer säker och god vård.

8-17 

Arvid Wallgrens backe 4A,

413 46 Änggården,

Göteborg

0725883030