top of page

Våra tjänster

iStock-962782170.jpg
Besvär från magtarmkanalen

Att uppleva besvär från magen är inte ovanligt. Bekymmer från magen kan ge stora konsekvenser för det dagliga livet. Vi erbjuder undersökningar och behandling av många olika åkommor från mag-tarmkanalen. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

iStock-538338076.jpg
Endoskopi

Vid besvär från magen kan ibland behöva utföra en endoskopisk undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Med hjälp av en mycket liten kamera kan man undersöka hela mag-tarmkanalen. Läs mer om endoskopisk undersökning nedan!

iStock-475709317.jpg
Utbildning

Vi erbjuder personal inom hälso- och sjukvård utbildning inom endoskopisk diagnostik och terapi. Vi kan skräddarsy utbildningen utifrån klinikens- eller enskild personals behov. Vi har träningar som riktar sig till både skopister och assistenter. 

bottom of page